บียอนด์ กรีน จัดโครงการฝึกอบรมด้านการใช้งาน และข้อมูลทางเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่และฝ่ายช่างซ่อมบำรุง ที่จังหวัดภูเก็ต

1-3 ส.ค. 2561 – บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด ได้จัดการอบรมการใช้งาน และให้ความรู้ด้านเทคนิคต่างๆ ของรถไฟฟ้า Club Car ให้กับผู้ใช้งานและช่างซ่อมบำรุงแก่ลูกค้า กลุ่มธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการในจังหวัดภูเก็ต
บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมเพื่อมุ่งสร้างความชำนาญในการใช้งานที่ถูกต้อง วิธีการดูแลบำรุงรักษารถไฟฟ้า ให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด