รู้จักรถยนต์ไฟฟ้า “FOMM ONE”

FOMM ONE กับเทคโนโลยีที่เครื่องยนต์เปลี่ยนจากน้ำมันเป็นพลังงานไฟฟ้า 100%
จากแนวคิดการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่คำนึงถึงความสะดวกสบาย
ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง นวัตกรรมล้ำสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
#FOMM#FOMMOne#บียอนด์กรีน#Beyondgreen#รถยนต์ไฟฟ้า