Beyond Green มอบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ “คลับคาร์” เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา
คุณอมฤต สุวรรณเศวต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด

มอบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ “คลับคาร์” เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมี พล.อ. ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และนายแพทย์กำพล  เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นผู้รับมอบ