Beyond Green มอบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ “คลับคาร์” เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

October 21, 2020

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา
คุณอมฤต สุวรรณเศวต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด

มอบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ “คลับคาร์” เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมี พล.อ. ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และนายแพทย์กำพล  เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นผู้รับมอบ