Beyond Green มอบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ สำหรับปรับปรุงเป็นรถต้นแบบ และนำไปใช้ในภารกิจของหน่วยการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

คุณอมฤต สุวรรณเศวต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
มอบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ สำหรับปรับปรุงเป็นรถต้นแบบ
และนำไปใช้ในภารกิจของหน่วยการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
โดยมี พล.อ.ธนิส พิพิธวณิชการ
ผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็นผู้รับมอบ

______________________________________________
บริษัท บียอนด์กรีน จำหน่าย บริการให้เช่า-ซ่อม รถกอล์ฟไฟฟ้า และรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ อะไหล่รถกอล์ฟแท้จากแบรนด์ Club Car