ลงนามสัมปทาน กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีพลูตาหลวง

July 11, 2016

บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด ขอขอบคุณกิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีพลูตาหลวง ที่เลือกให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ
โดยคุณอมฤต สุวรรณเศวต และพลเรือโทสุพรรณ เหมมาลา ได้ลงนามเซ็นต์สัญญาสัมปทานรถกอล์ฟไฟฟ้า ยี่ห้อ Club Car รุ่น New Precedent I2 จำนวน 250 คัน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

Mdsps