บียอนด์ กรีน มอบรถเอทีวี ขนาด400CCให้กรมป่าไม้

February 7, 2017

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบรถเอทีวี ขนาด 400 ซีซี
ยี่ห้อ E-TON รุ่น Explorer -400 R (4x 4) จำนวน 2 คัน มูลค่าประมาณหกแสนบาท จากนายอมฤต สุวรรณเศวต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของกรมป่าไม้ในพื้นที่เหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
และในบางพื้นที่อาจทุรกันดาร ไม่สะดวกต่อการใช้ยานพาหนะปรกติทั่วไปไม่ได้
โดยมีนายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
และผู้เกี่ยวข้อง ณ บริเวณหน้าตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560

S__58236940